Работно Облекло, Специализирани Облекла, Защитни Обувки, Лични Предпазни Средства


Фирмата осъществява комплексно снабдяване на  предприятия и организации  в индустриалния и строителния сектор. На лице е гъвкава система на обслужване и ценови предложения. За постоянните ни партньори  е удобен  вариант за поръчка  на стоки от неограничена  номенклатура и получаване на комплексна доставка. В удобно за  Вас време, наш представител има готовност за среща с цел обсъждане на варианти  и избор за взаимоизгодно сътрудничество. Надяваме се, че и за  Вас предлаганите продукти и услуги, ще се окажат полезни и изгодни! Наши клиенти се явяват водещи производители, представители на малкия бизнес, както и редица търговски организации.

И.О.Н Груп ООД е част от групата Компании в България представители на ирландската фирма Portwest

Portwest Ltd. е фирма, която повече от 110 години произвежда работни облекла, защитни обувки и ЛПС. Европейски лидер в работните облекла. Всеки продукт е изпитан и притежава необходимите сертификати, съгл. Директивата 89/686 ЕЕС и съпътстващите я стандарти.

В нашата номенклатура присъстват продукти и на български производители. 
Какво можем да ви предложим:
•    Работно облекло (налично – на склад, по поръчка или по модел на клиента)
•    Обувки за професионална употреба
•    Цялостен асортимент на средства за индивидуална защита
•    Облекла за спорт и свободно време изработени от Иновативни Материи
•    Аксесоари 

Можете да посетите и електронния ни магазин http://www.obleklozarabota.com